مجله علمی- پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی

 
علمی - پژوهشی
 
5958-2008
 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
 
دکتر حسین قره داغی
 
دکتر حمید رضا میری
 
 
 
 
آدرس: استان فارس- ارسنجان- دانشگاه آزاد اسلامی- دفتر مجله اکوفیزیولوژی گیاهی
 
قابل توجه نویسندگان و اساتید محترم:
شماره های مربوط به زمستان 92 و قبل از آن بصورت کامل در سایت مجله قابل دسترسی است، اما مقالات مربوط به شماره های بهار 93 به بعد، بصورت چکیده مقاله در سایت موجود است و برای دسترسی به اصل مقاله می توانید به پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به نشانی http://pubj.ricest.ac.ir/ مراجعه کنید.
 
نحوه واریز هزینه
براساس بخشنامه شماره10/62815 مورخ 98/10/4 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، هزینه داوری 1،500،000 ریال و هزینه چاپ پس از تایید 3،500،000 ریال و جمعا 5،000،000 ریال می باشد. لطفا هزینه اولیه داوری به مبلغ 1،500،000 ریال را به شماره حساب 0105798353007 مرکز هزینه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان عهده بانک ملی ایران واریز و فیش واریزی را در سایت مجله و در کارتابل بارگذاری فرمایید. 
 
شماره جاری: دوره 12، شماره 43، زمستان 1399 

12. بررسی تحمل به خشکی گندم تلقیح یافته با قارچ مایکوریزا و برهمکنش آن با نانوذرات مس

صفحه 136-148

فاطمه طاهری حصاری؛ حسین زاهدی؛ علیرضا عیوضی؛ یونس شرقی؛ اکبر علی پور


13. ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی لاین‌های امیدبخش کلزا (Brassica napus L.) در شرایط تغییر تاریخ کاشت

صفحه 149-159

مریم تیموری؛ محمد رضا اردکانی؛ امیر حسین شیرانی راد؛ مجتبی علوی فاضل؛ پریسا نجات خواه


14. بررسی برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد روغن ژنوتیپ های مختلف گلرنگ در شرایط قطع آبیاری

صفحه 160-170

سید محمد تقی طبیب لقمانی؛ فرود بذرافشان؛ امید علیزاده؛ بهرام امیری؛ عبدالله بحرانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2008-5958