مجله علمی- پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی

 
علمی - پژوهشی
 
5958-2008
 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
 
دکتر حسین قره داغی
 
دکتر حمید رضا میری
 
 
 
 
آدرس: استان فارس- ارسنجان- دانشگاه آزاد اسلامی- دفتر مجله اکوفیزیولوژی گیاهی
 
قابل توجه نویسندگان و اساتید محترم:
شماره های مربوط به زمستان 92 و قبل از آن بصورت کامل در سایت مجله قابل دسترسی است، اما مقالات مربوط به شماره های بهار 93 به بعد، بصورت چکیده مقاله در سایت موجود است و برای دسترسی به اصل مقاله می توانید به پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به نشانی http://pubj.ricest.ac.ir/ مراجعه کنید.
 
نحوه واریز هزینه
براساس بخشنامه شماره10/62815 مورخ 98/10/4 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، هزینه داوری 1،500،000 ریال و هزینه چاپ پس از تایید 3،500،000 ریال و جمعا 5،000،000 ریال می باشد. لطفا هزینه اولیه داوری به مبلغ 1،500،000 ریال را به شماره حساب 0105798353007 مرکز هزینه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان عهده بانک ملی ایران واریز و فیش واریزی را در سایت مجله و در کارتابل بارگذاری فرمایید. 
 
شماره جاری: دوره 12، شماره 42، پاییز 1399، صفحه 1-254 

5. تنوع ژنتیکی صفات مختلف زراعی در ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.)

صفحه 53-65

نسیم رنج کش؛ مرتضی سام دلیری؛ پوریا مظلوم؛ امیرعباس موسوی؛ ولی الله رامئه


6. بررسی اثرات تراکم بوته و کاربرد روی بر برخی ویژگی های زراعی 6 رقم کلزای پاییزه

صفحه 66-80

محمد آقامحمدرضا؛ فرزاد پاک نژاد؛ امیر حسین شیرانی راد؛ محمد رضا اردکانی؛ علی کاشانی


9. تأثیر ارتفاع برش ساقه و منابع کودهای معدنی و زیستی بر عملکرد و مؤلفه‌های راتون برنج رقم طارم هاشمی

صفحه 104-115

فرزان فلاح؛ بهرام میرشکاری؛ همت اله پیردشتی؛ فرهاد فرح وش؛ محمد زمان نوری دلاور


12. فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و متابولیسم بی‌هوازی در ریشه سه لاین امیدبخش گندم تحت تنش غرقابی

صفحه 147-161

فرشته علیزاده واسکسی؛ علی چراتی آرایی؛ همت اله پیردشتی؛ سارا سعادتمند


15. اثر شدت چرای دام بر پوشش گیاهی و خاک در فواصل مختلف کانون بحرانی روستا (مطالعه موردی: روستای پنجالو، مغان)

صفحه 186-198

سحر غفاری؛ اردوان قربانی؛ کلام الله ارجمند؛ علی تیمورزاده؛ آزاد کاکه ممی؛ سیما جعفری


16. تاثیر شرایط متفاوت رویشگاهی بر تغییرات اسیدهای آمینه و املاح معدنی در گیاه رمس Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss.

صفحه 199-211

مهدیه تجملیان؛ حمید سودائی زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ محمدهادی راد؛ محمدعلی حکیم زاده


17. بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و زیستی پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی سه هیبرید ذرت تحت تنش آبی

صفحه 212-225

محمد صادق آزادی؛ علیرضا شکوه فر؛ مانی مجدم؛ شهرام لک؛ مجتبی علوی فاضل


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2008-5958