مجله علمی- پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی

 
علمی - پژوهشی
 
5958-2008
 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
 
دکتر حسین قره داغی
 
دکتر حمید رضا میری
 
 
 
 
آدرس: استان فارس- ارسنجان- دانشگاه آزاد اسلامی- دفتر مجله اکوفیزیولوژی گیاهی
 
قابل توجه نویسندگان و اساتید محترم:
شماره های مربوط به زمستان 92 و قبل از آن بصورت کامل در سایت مجله قابل دسترسی است، اما مقالات مربوط به شماره های بهار 93 به بعد، بصورت چکیده مقاله در سایت موجود است و برای دسترسی به اصل مقاله می توانید به پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به نشانی http://pubj.ricest.ac.ir/ مراجعه کنید.
 
نحوه واریز هزینه
براساس بخشنامه شماره10/62815 مورخ 98/10/4 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، هزینه داوری 1،500،000 ریال و هزینه چاپ پس از تایید 3،500،000 ریال و جمعا 5،000،000 ریال می باشد. لطفا هزینه اولیه داوری به مبلغ 1،500،000 ریال را به شماره حساب 0105798353007 مرکز هزینه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان عهده بانک ملی ایران واریز و فیش واریزی را در سایت مجله و در کارتابل بارگذاری فرمایید. 
 
شماره جاری: دوره 12، شماره 41، تابستان 1399 

5. تأثیر کاربرد خارجی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر خصوصیات عملکردی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) تحت شرایط قطع آبیاری

صفحه 53-67

ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ علی راحمی کاریزکی؛ عبداللطیف قلی زاده؛ اعظم رومانی؛ عباس بیابانی


11. تأثیرکاربرد زئولیت و کود نیتروژن بر عملکرد کلزا و میزان آبشویی نیترات از محیط ریشه

صفحه 120-133

مجید غلامحسینی؛ رضا عطایی؛ محمد باقر ولی پور؛ اکبر حسنی؛ فرهاد حبیب زاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2008-5958