نویسنده = بهنام حبیبی خانیانی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر پرایمینگ بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت هیبرید SC704 در شرایط تنش شوری وخشکی

دوره 5، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 13-25

نسیم مسرت؛ عطا الله سیادت؛ مهران شرفی زاده؛ بهنام حبیبی خانیانی