نویسنده = علیرضا باقری
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی تأثیر هورمون اکسین و جیبرلین بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای

دوره 5، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 26-35

محمد صادق کشاورزی؛ برمک جعفری حقیقی؛ علیرضا باقری


4. اثر نیتروژن و تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن

دوره 5، شماره 12، بهار 1392، صفحه 85-94

فتانه ایزدی؛ علیرضا باقری؛ حمیدرضا میری


5. بررسی تاثیر علف‌های هرز C3 و C4 و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و ماده خشک آفتابگردان

دوره 4، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 14-24

مجتبی نصیری نژاد؛ علیرضا باقری؛ عبدالرضا جعفری