نویسنده = سکینه سعیدی سار
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک در کاهش اثرات تنش شوری بر صفات رشدی گیاه مریم گلی (Salvia limbata L.)

دوره 5، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 63-73

رضوان غلامی؛ بهاره کاشفی؛ سکینه سعیدی سار