نویسنده = موسی‌الرضا حکم‌آبادی
تعداد مقالات: 1
1. واکنش ریخت‌شناسی ریشه دو لاین اینبرد ذرت به تنش شوری

دوره 5، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 34-44

شیرین مجدی؛ متین جامی معینی؛ موسی‌الرضا حکم‌آبادی