نویسنده = محمد آرمین
تعداد مقالات: 13
1. تاثیر کاربرد نیتروکسین و سطوح آبیاری بر صفات کمی و کیفی ارقام کلزا

دوره 13، شماره 44، بهار 1400، صفحه 43-57

محمدرضا صفری؛ ابوالفضل فرجی؛ محمدرضا داداشی؛ محمد آرمین


2. بررسی پایداری اکولوژیک معرفی گیاهان جدید به الگوی کشت از دیدگاه امرژی

دوره 13، شماره 44، بهار 1400، صفحه 76-89

ثمین فلاحی نژاد؛ محمد آرمین؛ محمد رضا اصغری پور


5. اثر منبع و مقدار مصرف پتاسیم بر ویژگی‌های کیفی چغندر قند رقم ارس در شرایط آبیاری کامل و محدود

دوره 10، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 97-108

مهدی مهراندیش؛ متین جامی معینی؛ محمد آرمین


10. اثر طول دوره‌ی تداخل علف‌های هرز با چغندر قند در مقادیر مختلف مصرف نیتروژن

دوره 6، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 45-57

محمد رضا بندگی؛ محمد آرمین


11. تأثیر زمان آبیاری تکمیلی و محلول‌پاشی روی بر عملکرد و اجزای‌ عملکرد نخود

دوره 6، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 43-54

محمد آرمین؛ مسلم بیدی


13. بررسی اثرات آللوپاتی اندام های مختلف آفتابگردان بر روی جوانه زنی بذور ریز و درشت گندم

دوره 3، شماره 8، بهار 1390، صفحه 54-64

محمد آرمین؛ سعید دولت آبادی؛ هادی استیری