نویسنده = عبدالحسین ابوطالبی جهرمی
تعداد مقالات: 4
1. اثر هیومیک‌اسید بر خصوصیات رشدی و تغییرات مواد مؤثره گیاه دارویی مریم‌گلی ایرانی (Saliva Mirzayanii L.)

دوره 13، شماره 44، بهار 1400، صفحه 102-115

مریم بهادر؛ عبدالحسین ابوطالبی جهرمی؛ بهنام بهروزنام؛ وحید روشن


3. مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد شش رقم و توده محلی پیاز خوراکی (Allium cepa L.) تحت تأثیر سن نشاء در منطقه میناب

دوره 10، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 241-253

عبدالحسین ابوطالبی؛ حامد حسن زاده خانکهدانی


4. اثر شیوه کاشت مستقیم و نشایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف پیاز در شرایط روزکوتاه

دوره 8، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 216-225

حامد حسن زاده خانکهدانی؛ محسن خدادادی؛ عبدالحسین ابوطالبی