نویسنده = آرش روزبهانی
تعداد مقالات: 10
1. تلفیق روش های مکانیکی و شیمیایی در مدیریت علف‌های هرز لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 11، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 58-70

امیر سینا قطاری؛ آرش روزبهانی؛ سعید رضا یعقوبی


2. تأثیر تنش خشکی، کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی گاوزبان (Borago officinalis L.)

دوره 11، شماره 36، بهار 1398، صفحه 56-77

محمد مهدی میرزایی؛ صادق قربانی؛ آرش روزبهانی؛ افشین قادری


4. تأثیر تنش کم آبی و مصرف کود بیولوژیک حل کننده فسفات بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

دوره 8، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 32-43

سید میثم نصیری؛ آرش روزبهانی؛ مهدی ضیایی نسب


5. تأثیر کود زیستی نیتراژین و نانو کود روی بر عملکرد واجزای عملکرد ذرت(Zea Mayes L.)

دوره 8، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 78-87

آرش روزبهانی؛ مهسا زرندی


6. مدیریت مصرف کود ورمی کمپوست و نانو کود آهن در بهبود عملکرد ذرت دانه ای

دوره 7، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 123-131

آرش روزبهانی؛ الهام محم خانی


7. اثر کودهای بیولوژیک بر برخی صفات کمی و کیفی گلرنگ بهاره تحت شرایط کم آبیاری

دوره 7، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 123-135

مهدی آقاعلیخانی؛ آرش روزبهانی


9. اثر کود زیستی و عناصر ریز مغذی بر صفات کیفی و عملکرد نخود در شرایط تنش خشکی

دوره 7، شماره 20، بهار 1394، صفحه 15-25

نیما بهداروندی شیخی؛ آرش روزبهانی


10. کنترل مکانیکی علف های هرز ذرت با تاکید بر کاهش دوز مصرفی علف کش

دوره 7، شماره 20، بهار 1394، صفحه 128-139

آرش روزبهانی