نویسنده = یحیی امام
تعداد مقالات: 6
2. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و برخی ویژگی های زراعی و فیزیولوژیکی سه رقم سورگوم دانه‌ای

دوره 11، شماره 36، بهار 1398، صفحه 115-127

سید علی طباطبایی؛ احسان شاکری؛ یحیی امام


3. تأثیر مقادیر نیتروژن بر صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه گندم در شرایط متفاوت آبیاری

دوره 11، شماره 36، بهار 1398، صفحه 217-229

صادق شهراسبی؛ یحیی امام؛ هادی پیرسته انوشه


4. پاسخ محتوای یونی و فعالیت آنتی اکسیدانی جو به روش‌های کاربرد اسیدسالیسیلیک در شرایط شور

دوره 10، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 1-11

سیده الهه هاشمی؛ یحیی امام؛ هادی پیرسته انوشه


5. واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد گندم، جو و تریتیکاله در کشت مخلوط با لگوم‌ها در شرایط رقابت با علف‌های هرز

دوره 10، شماره 32، بهار 1397، صفحه 1-12

لیلا سلیمانپور؛ روح اله نادری؛ احسان بیژن زاده؛ علی بهپوری؛ یحیی امام


6. اثر تراکم کاشت و سایکوسل (ccc) بر رشد و عملکرد دانه گندم رقم (کراس آزادی)

دوره 3، شماره 8، بهار 1390، صفحه 1-15

علی اصغر میرزایی عبدالیوسفی؛ برمک جعفری حقیقی؛ یحیی امام