نویسنده = علیرضا باقری
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر علف کش های باریک برگ کش و دو منظوره توام با تیمار سیلیس بر کنترل علف هرز یولاف وحشی در گندم

دوره 7، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 144-155

نرگس سادات زسولی فرد؛ حمید رضا میری؛ علیرضا باقری


3. اثر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم کلزا

دوره 3، شماره 9، تابستان 1390، صفحه 77-90

طاهره تجلی؛ علیرضا باقری؛ ماشاالله حسینی


4. اثر سالیسیلیک اسید بر اجزاء عملکرد و رشد سویا تحت شرایط تنش شوری

دوره 3، شماره 8، بهار 1390، صفحه 29-41

علیرضا باقری؛ زینب محمدعلی پور