نویسنده = عباس فلاح
تعداد مقالات: 3
3. ارزیابی واکنش ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) به تنش قطع آبیاری در مراحل متفاوت رشد

دوره 7، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 89-102

عباس فلاح؛ فریده نوری؛ سیروس منصوری فر