نویسنده = مهدی عقیقی شاهوردی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر مقدار مصرف کود اوره بر جذب و تخصیص نیتروژن و میزان پروتئین در سیب‌زمینی

دوره 10، شماره 35، بهمن 1397، صفحه 52-62

مهدی عقیقی شاهوردی؛ احمد توبه؛ هدیه مصنعی


2. بررسی تغییرات درصد پروتئین و اسید آمینه‌های لایسین و متیونین در ارقام و ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی

دوره 9، شماره 29، شهریور 1396، صفحه 103-112

مهدی عقیقی شاهوردی؛ سعیده ملکی فراهانی؛ بهنام ممیوند


3. ارزیابی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های‌ سویا (Glycine max L.) در منطقه پارس‌آباد مغان

دوره 7، شماره 22، آبان 1394، صفحه 237-250

مهدی عقیقی شاهوردی؛ فریده عباسی شاهمرسی؛ بهنام ممیوند