نویسنده = غلامرضا معاف پوریان
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر روی و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط آبیاری معمول و کم آبیاری

دوره 6، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 55-68

مجتبی قلعه نوی؛ غلامرضا معاف پوریان؛ مسلم درستکار