نویسنده = اصغر مصلح آرانی
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر شرایط متفاوت رویشگاهی بر تغییرات اسیدهای آمینه و املاح معدنی در گیاه رمس Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss.

دوره 12، شماره 42، پاییز 1399، صفحه 199-211

مهدیه تجملیان؛ حمید سودائی زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ محمدهادی راد؛ محمدعلی حکیم زاده


2. خصوصیات اکولوژیک گونه دارویی سنبل‌الطیب کوهی (Valeriana sisymbriifolia) در استان یزد (مطالعه موردی منطقه بهاباد)

دوره 9، شماره 30، پاییز 1396، صفحه 181-191

فاطمه شارجبیان؛ علی اصغر مصلح آرانی؛ زین العابدین حسینی؛ رضا باقری؛ هنگامه زندی


3. اثر روی (Zn2+) و با و بدون نیتروپروساید سدیم Na2+(Fe(CN)5NO)2- بر رشد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی کاج الدار (Pinus eldarica Medw)

دوره 9، شماره 30، پاییز 1396، صفحه 214-224

طاهر آبتین؛ جواد میرزایی؛ اصغر مصلح آرانی؛ حمید رضا عظیم زاده


4. بررسی انباشت سرب و کادمیم و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی در گونه زیتون (Olea europea) جهت استفاده در گیاه پالایی

دوره 8، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 195-204

اصغر مصلح آرانی؛ مهری خسروی؛ حمید رضا عظیم زاده؛ حمید سودایی زاده