نویسنده = قربان نورمحمدی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر کم آبیاری و کاربرد روی بر میزان روغن، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزا

دوره 8، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 19-30

راضیه آهنگرها؛ بابک دلخوش؛ امیر حسین شیرانی راد؛ قربان نورمحمدی


2. اثر تاریخ کاشت و تراکم بر فتوسنتزخالص، هدایت روزنه‌ای، شاخص کلروفیل برگ و عملکرد دانه سویا در مناطق مغان و کرج

دوره 7، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 85-94

حسین صادقی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ آیدین حمیدی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی