نویسنده = نرگس سادات زسولی فرد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر علف کش های باریک برگ کش و دو منظوره توام با تیمار سیلیس بر کنترل علف هرز یولاف وحشی در گندم

دوره 7، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 144-155

نرگس سادات زسولی فرد؛ حمید رضا میری؛ علیرضا باقری