نویسنده = بابک دلخوش
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کم آبیاری و کاربرد روی بر میزان روغن، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزا

دوره 8، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 19-30

راضیه آهنگرها؛ بابک دلخوش؛ امیر حسین شیرانی راد؛ قربان نورمحمدی