نویسنده = احمد نظامی
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر صفات عملکردی ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.)

دوره 12، شماره 40، بهار 1399، صفحه 178-189

زین العابدین جویبان؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ سید غلامرضا موسوی


3. اثر تنش دمای پایین بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی ژنوتیپ‌های شبه لیموی موجود در شمال کشور

دوره 9، شماره 30، پاییز 1396، صفحه 73-84

صالح محمدی؛ حمیدرضا خزاعی؛ احمد نظامی؛ یحیی تاجور