نویسنده = سید غلامرضا موسوی
تعداد مقالات: 7
2. تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر صفات عملکردی ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.)

دوره 12، شماره 40، بهار 1399، صفحه 178-189

زین العابدین جویبان؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ سید غلامرضا موسوی


6. بررسی تاثیر رژیم‌های آبیاری و سوپرجاذب بر میزان پرولین و قندهای محلول و رابطه آن‌ها با عملکرد ماده خشک سورگوم علوفه‌ای رقم اسپیدفید

دوره 8، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 90-102

منصور فاضلی رستم پور؛ مهرداد یارنیا؛ سید غلامرضا موسوی؛ محمد جواد ثقه الاسلامی


7. تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و صفات مورفوفنولوژیکی عدس (Lens culinaris Medikus) در زابل

دوره 8، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 152-160

محمدرضا دلارامی؛ سید غلامرضا موسوی