نویسنده = محمد تقی آل ابراهیم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی الگوی رویش علف‌های هرز مزرعه سیب‌زمینی ( (Solanum tuberosum L.در منطقه اردبیل

دوره 11، شماره 36، بهار 1398، صفحه 1-10

افشار آزادبخت؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ حمیدرضا محمد دوست چمن آباد؛ اکبر قویدل؛ حسین کربلایی خیاوی


2. مطالعه روش‌های مدیریت شیمیایی و اکولوژیکی علف‌های هرز سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)

دوره 10، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 234-243

افشار آزادبخت؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ اکبر قویدل