نویسنده = محمد رضا اردکانی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی لاین‌های امیدبخش کلزا (Brassica napus L.) در شرایط تغییر تاریخ کاشت

دوره 12، شماره 43، زمستان 1399، صفحه 149-159

مریم تیموری؛ محمد رضا اردکانی؛ امیر حسین شیرانی راد؛ مجتبی علوی فاضل؛ پریسا نجات خواه


2. بررسی اثرات تراکم بوته و کاربرد روی بر برخی ویژگی های زراعی 6 رقم کلزای پاییزه

دوره 12، شماره 42، پاییز 1399، صفحه 66-80

محمد آقامحمدرضا؛ فرزاد پاک نژاد؛ امیر حسین شیرانی راد؛ محمد رضا اردکانی؛ علی کاشانی


3. اثر روش های متفاوت آبیاری و پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد و بهره وری آب ذرت (Zea mays L.)

دوره 8، شماره 24، بهار 1395، صفحه 35-48

فیاض آقایاری؛ فاطمه خلیلی؛ محمد رضا اردکانی