نویسنده = بهرام میرشکاری
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر ارتفاع برش ساقه و منابع کودهای معدنی و زیستی بر عملکرد و مؤلفه‌های راتون برنج رقم طارم هاشمی

دوره 12، شماره 42، پاییز 1399، صفحه 104-115

فرزان فلاح؛ بهرام میرشکاری؛ همت اله پیردشتی؛ فرهاد فرح وش؛ محمد زمان نوری دلاور


2. ارزیابی اثر کاربرد سلنیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط کشت نرمال و تاخیری

دوره 10، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 121-131

عبدالرضا داودی؛ بهرام میرشکاری؛ امیرحسین شیرانی راد؛ فرهاد فرح وش؛ ورهرام رشیدی


3. اثر محلول‌پاشی شاخساره‌ای سالیسیلیک‌اسید بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش آبی

دوره 10، شماره 32، بهار 1397، صفحه 78-93

افسون طیبی؛ فرهاد فرح وش؛ بهرام میرشکاری؛ علیرضا تاری‌نژاد؛ مهرداد یارنیا


4. اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و اسید آسکوربیک بر عملکرد علوفه، محتوای آب نسبی و کلروفیل برگ ذرت در شرایط تنش خشکی

دوره 9، شماره 30، پاییز 1396، صفحه 28-39

نواب حاجی حسنی اصل؛ فرهاد فرح وش؛ محسن رشدی؛ بهرام میرشکاری؛ مهدی غفاری