نویسنده = خلیل عالمی سعید
تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین در کشت بهاره

دوره 10، شماره 35، بهمن 1397، صفحه 1-9

احمد حسنکی فرد؛ سید عطااله سیادت؛ قدرت الله فتحی؛ خلیل عالمی سعید؛ محمدحسین دانشور