نویسنده = طاهر برزگر
تعداد مقالات: 1
1. واکنش های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه لوبیا سبز رقم سانری به اسید سالیسیلیک و مواد زیست محرک در شرایط کم آبی

دوره 10، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 73-87

سیده زینب حسینی؛ طاهر برزگر؛ جعفر نیکبخت؛ زهرا قهرمانی