نویسنده = محسن ثانی خانی
تعداد مقالات: 3
1. اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک، گلایسین بتائین و گاما آمینو بوتیریک اسید بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه کارلا تحت تنش کم‌آبی

دوره 12، شماره 40، بهار 1399، صفحه 140-151

افسون رضایی علولو؛ عزیزاله خیری؛ محسن ثانی خانی؛ مسعود ارغوانی


2. بررسی اثرات کودهای بیولوژیک نیتروکسین و تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی( Mentha piperita)

دوره 10، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 34-42

عزیزاله خیری؛ رقیه باباخانی؛ محسن ثانی خانی؛ فرهنگ رضوی


3. تأثیر عناصر ریزمغذی آهن، روی و منگنز بر برخی خصوصیات گیاه دارویی گل‌گاوزبان باغی

دوره 9، شماره 29، تابستان 1396، صفحه 183-194

عزیزاله خیری؛ محمد ویسی؛ محسن ثانی خانی