نویسنده = جلال جلیلیان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تغییرات عملکرد دانه و روغن کتان روغنی (Linum usitaissimum L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و آبیاری تکمیلی

دوره 12، شماره 41، تابستان 1399، صفحه 41-52

نادر رحیمی؛ جلال جلیلیان؛ علیرضا پیرزاد؛ اسماعیل قلی نژاد


2. اثر قطع آبیاری و منابع مختلف کودی بر تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ

دوره 11، شماره 36، بهار 1398، صفحه 204-216

یدالله تقی زاده؛ جلال جلیلیان؛ سینا سیاوش مقدم