نویسنده = وحید رضا وردی نژاد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پوشش مالچ مصنوعی جهت افزایش کارایی مصرف آب گوجه‌فرنگی با استفاده از نرم‌افزار AquaCrop

دوره 11، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 71-85

راضیه اسکندری پور؛ افشین خورسند؛ وحید رضا وردی نژاد؛ کامران زینالزاده؛ امیر نورجو


2. ارزیابی مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی عملکرد کلزای بهاره و رطوبت نیمرخ خاک تحت تنش‌های کم آبی

دوره 11، شماره 36، بهار 1398، صفحه 53-66

چنور بهرامی؛ وحید رضا وردی نژاد؛ افشین خورسند؛ سینا بشارت؛ ابوالفضل مجنونی هریس