نویسنده = بابک پاساری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی کاربرد اتفون و قطع گل‌آذین نر بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت

دوره 12، شماره 42، پاییز 1399، صفحه 131-146

غلامرضا پاک سرشت؛ بابک پاساری


3. بررسی واکنش دو رقم نخود (Cicer arietinum L.) به کاربرد کودهای مختلف زیستی و شیمیایی

دوره 11، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 111-125

چنور عادلی؛ بابک پاساری؛ اسعد رخزادی