نویسنده = زینب بش
تعداد مقالات: 1
1. اثر باکتری‌های محرک رشد بر برخی صفات فیزیولوژیک سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تنش کمبود آب

دوره 12، شماره 40، بهار 1399، صفحه 239-249

زینب بش؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ مهدی قبادی‌نیا؛ کرامت الله سعیدی