کلیدواژه‌ها = عملکرد
بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و زیستی پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی سه هیبرید ذرت تحت تنش آبی

دوره 12، شماره 42، مهر 1399، صفحه 212-225

محمد صادق آزادی؛ علیرضا شکوه فر؛ مانی مجدم؛ شهرام لک؛ مجتبی علوی فاضل


ارزیابی اثر برگرداندن بقایای گیاهان زراعی مختلف بر عملکرد ذرت و برخی ویژگی های خاک در شرایط آب و هوایی شوشتر

دوره 12، شماره 41، تیر 1399، صفحه 134-147

عین اله حسامی؛ محسن جهان؛ مهدی نصیری محلاتی؛ رزوبه فرهودی


واکنش ارقام هیبرید ذرت به قطع آبیاری در مرحله رشد زایشی در منطقه مغان

دوره 12، شماره 41، تیر 1399، صفحه 204-216

ابراهیم هادی؛ سدابه جهانبخش؛ مرتضی کامرانی


تاثیر مقادیرمختلف اسید سالیسیلیک و دفعات مصرف آن بر افزایش تحمل به کم آبی در انجیر دیم استهبان

دوره 12، شماره 40، فروردین 1399، صفحه 28-39

رامین بابادائی سامانی؛ علیرضا جاوید؛ مجید شعبانی


تاثیر نظام‌های مختلف کوددهی (شیمیایی، بیولوژیک و تلفیقی) برخصوصیات مختلف جو پاییزه

دوره 11، شماره 38، مهر 1398، صفحه 103-117

نسرین میرزاکرمی؛ محمد میرزایی حیدری؛ محمود رستمی نیا


اثر قطع آبیاری بر محتوای کلروفیل و عملکرد ژنوتیپ های مختلف پنبه(Gossypiumhirsutum L.)

دوره 11، شماره 38، مهر 1398، صفحه 104-186

وحید قدرت؛ رضا حمیدی؛ امید علیزاده؛ فرود بذر افشان؛ شهرام شرف زاده


بررسی شاخص تغذیه نیتروژن، شاخصسبزینگی، غلظت نیتروژن وعملکرد گندم در رژیم‌های مختلف تغذیه‌ای

دوره 11، شماره 37، تیر 1398، صفحه 163-177

اکرم معینی راد؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ سراله گالشی


اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و برخی ویژگی های زراعی و فیزیولوژیکی سه رقم سورگوم دانه‌ای

دوره 11، شماره 36، خرداد 1398، صفحه 115-127

سید علی طباطبایی؛ احسان شاکری؛ یحیی امام


ارزیابی ژنوتیپ های جو با استفاده از شاخص های تحمل به تنش در شرایط مطلوب و تنش خشکی

دوره 11، شماره 36، خرداد 1398، صفحه 240-255

رسول احمدزاده؛ حسن پاک نیت؛ الهه توکل؛ صادق شهراسبی