کلیدواژه‌ها = پروتئین
تعداد مقالات: 7
2. بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و زیستی پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی سه هیبرید ذرت تحت تنش آبی

دوره 12، شماره 42، پاییز 1399، صفحه 212-225

محمد صادق آزادی؛ علیرضا شکوه فر؛ مانی مجدم؛ شهرام لک؛ مجتبی علوی فاضل


3. ارزیابی اثر برگرداندن بقایای گیاهان زراعی مختلف بر عملکرد ذرت و برخی ویژگی های خاک در شرایط آب و هوایی شوشتر

دوره 12، شماره 41، تابستان 1399، صفحه 134-147

عین اله حسامی؛ محسن جهان؛ مهدی نصیری محلاتی؛ رزوبه فرهودی


4. تأثیر هورمون‌های اکسین و سیتوکینین بر کیفیت دانۀ ذرت تحت شرایط تنش خشکی

دوره 11، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 191-201

علی ماهرخ؛ مجید نبی پور؛ حبیب اله روشنفکر؛ رجب چوکان


6. تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین در کشت بهاره

دوره 10، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 1-9

احمد حسنکی فرد؛ سید عطااله سیادت؛ قدرت الله فتحی؛ خلیل عالمی سعید؛ محمدحسین دانشور