کلیدواژه‌ها = علف هرز
تلفیق روش های مکانیکی و شیمیایی در مدیریت علف‌های هرز لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 11، شماره 39، دی 1398، صفحه 58-70

امیر سینا قطاری؛ آرش روزبهانی؛ سعید رضا یعقوبی


مطالعه اثر کشت مخلوط افزایشی ماشک برگ درشت (Vicia narbonensis L.) و جو (Hordeum vulgare L.) بر کنترل فلور طبیعی علف‌های هرز

دوره 11، شماره 37، تیر 1398، صفحه 107-120

خسرو عزیزی؛ علیرضا دارائی مفرد؛ بهروز نصیری؛ محمد فیضیان