کلیدواژه‌ها = شاخص سطح برگ
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر محلول‌پاشی روی و زمان انتقال نشاء بر خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک دو رقم کلزای بهاره

دوره 12، شماره 42، پاییز 1399، صفحه 41-52

حمید جباری؛ سحر خادم؛ حمید مظفری؛ نادیا صفوی فرد


2. اعتبارسنجی ضریب خاموشی نور و ارزیابی کارایی مصرف نور کنجد با کاربرد کودهای مختلف زیستی و شیمیایی

دوره 11، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 121-133

محمدجواد مصطفوی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی


3. تأثیر مقادیر نیتروژن بر صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه گندم در شرایط متفاوت آبیاری

دوره 11، شماره 36، بهار 1398، صفحه 217-229

صادق شهراسبی؛ یحیی امام؛ هادی پیرسته انوشه