کلیدواژه‌ها = ذرت
تعداد مقالات: 8
4. واکنش ذرت سینگل کراس 704 به مصرف کود‌های زیستی و شیمیایی نیتروژن و الگو‌های مختلف کشت در شرایط تنش خشکی

دوره 12، شماره 41، تابستان 1399، صفحه 18-27

شیرین دست بندان نژاد؛ مجتبی علوی فاضل؛ مانی مجدم؛ علیرضا شکوه فر


5. بررسی اثر تنش خشکی، سطوح مختلف کود نیتروژن و پتاسیم بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی ذرت سینگل‌کراس 704

دوره 12، شماره 40، بهار 1399، صفحه 40-52

رضا رضایی سوخت آبندانی؛ عطا اله سیادت؛ علیرضا پازکی؛ شهرام لک؛ مانی مجدم


6. تأثیر نظام‌های خاک‌ورزی و کود شیمیایی (NPK) بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت

دوره 12، شماره 40، بهار 1399، صفحه 102-115

داود براری تاری؛ امین فتحی؛ هرمز فلاح آملی؛ یوسف نیک نژاد


8. تاثیرالگوهای مختلف آبیاری جوی و پشته‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم ذرت (Zea mays L.)

دوره 11، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 12-20

سید کیوان مرعشی؛ زلیخا مکوندی زاده