کلیدواژه‌ها = بای‌پلات
تعداد مقالات: 2
2. تنوع ژنتیکی صفات مختلف زراعی در ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.)

دوره 12، شماره 42، پاییز 1399، صفحه 53-65

نسیم رنج کش؛ مرتضی سام دلیری؛ پوریا مظلوم؛ امیرعباس موسوی؛ ولی الله رامئه