کلیدواژه‌ها = رقم
تعداد مقالات: 2
1. تاثیرپذیری عملکرد کمی و کیفی ارقام سویا از تاریخ کشت و محلول پاشی سولفات روی

دوره 11، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 271-284

میثم قاسمیان؛ عباس ملکی؛ امین فتحی؛ محمد میرزایی حیدری


2. بررسی عملکرد دانه و برخی صفات وابسته در هیبرید‌های رایج و جدید ذرت (Zea mays L.) در کشور

دوره 10، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 150-166

مریم رحیمی جهانگیرلو؛ جعفر کامبوزیا؛ سعید صوفی زاده؛ اسکندر زند؛ مرتضی رضایی