کلیدواژه‌ها = ژنوتیپ
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام مرکبات شمال ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریز ماهواره

دوره 12، شماره 41، تابستان 1399، صفحه 271-280

بابک باباخانی؛ سیدافشین حسینی بلداجی؛ مهدیه هوشنی