کلیدواژه‌ها = درصد روغن
اثر محلول پاشی سولفات آهن و سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در منطقه مرودشت

دوره 13، شماره 44، اردیبهشت 1400، صفحه 1-12

علی اکبر فلاح؛ غلام رضا معاف پوریان؛ سعید تدین؛ فرشید دهقانی؛ احمد زارع


ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و آبشویی نیترات در کشت سویا تحت تأثیر انواع کود و تداخل علف‌های هرز

دوره 12، شماره 43، دی 1399، صفحه 35-45

محمود رمرودی؛ جواد محمودی؛ مهدی دهمرده؛ محمد گلوی