کلیدواژه‌ها = کلروفیل
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چمن آمیخته "اسپورت"

دوره 12، شماره 41، تابستان 1399، صفحه 217-229

امین سمیعی؛ محسن کافی؛ محمدمهدی جوکار؛ آرزو شقاقی


2. تاثیر مقادیرمختلف اسید سالیسیلیک و دفعات مصرف آن بر افزایش تحمل به کم آبی در انجیر دیم استهبان

دوره 12، شماره 40، بهار 1399، صفحه 28-39

رامین بابادائی سامانی؛ علیرضا جاوید؛ مجید شعبانی


3. اثر باکتری‌های محرک رشد بر برخی صفات فیزیولوژیک سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تنش کمبود آب

دوره 12، شماره 40، بهار 1399، صفحه 239-249

زینب بش؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ مهدی قبادی‌نیا؛ کرامت الله سعیدی


4. بررسی واکنش دو رقم نخود (Cicer arietinum L.) به کاربرد کودهای مختلف زیستی و شیمیایی

دوره 11، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 111-125

چنور عادلی؛ بابک پاساری؛ اسعد رخزادی


6. بررسی اثر محلول‌پاشی متانول و اسیدآسکوربیک بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک مرتبط با روابط آبی بادام‌زمینی در شرایط دیم

دوره 11، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 229-242

مارال مرادی توچایی؛ سعید سیف زاده؛ سید علیرضا ولدآبادی؛ حمیدرضا ذاکرین