کلیدواژه‌ها = وزن خشک
تعداد مقالات: 5
2. ارزیابی مدل‌های رگرسیونی غیرخطی در تجزیه و تحلیل رشد کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.)

دوره 12، شماره 40، بهار 1399، صفحه 211-224

حمیده خلج؛ محمدرضا لبافی حسین آبادی


3. تخمین برخی پارامترهای مهم مورد استفاده در پیش بینی رشد گندم

دوره 11، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 86-99

علی راحمی کاریزکی؛ عباس بیابانی؛ نبی خلیلی اقدم


4. کار آیی مصرف انفرادی و اختلاط علفکش‌ها بر برخی خصوصیات علف‌‌هرز گشنیزک (Bifora testiculata L.) و گندم (Triticum aestivum)

دوره 10، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 118-130

ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ امیر طوق زرین؛ علی نخزری مقدم؛ زینب اورسجی؛ معصومه نعیمی


5. تاثیر حضور بقایای برنج و تاریخ کشت بر رشد و عملکرد لوبیای محلی گیلان (پاچ باقلا)

دوره 10، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 267-279

رقیه قربانی؛ محمد نقی صفرزاده ویشکایی