کلیدواژه‌ها = ماده خشک
تعداد مقالات: 4
2. بررسی برخی ویژگی های رشدی جو و شنبلیه در کشت مخلوط تحت تاثیر کود نیتروژن در مرحله سنبله جو

دوره 12، شماره 40، بهار 1399، صفحه 91-101

شهناز طریفی؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند


4. بررسی کاربرد کودهای ازتوباکتر و اوره بر ویژگی‌های مرفولوژیک ریشه و اندام‌های هوایی جو

دوره 11، شماره 38، پاییز 1398، صفحه 187-198

محمداقبال قبادی؛ اردشیر طاهری نژاد؛ سعید جلالی هنرمند؛ حسن حیدری