کلیدواژه‌ها = غالبیت
تعداد مقالات: 1
1. نحوه توارث برخی صفات کمی در نخود از طریق تجزیه میانگین نسلها

دوره 12، شماره 41، تابستان 1399، صفحه 28-40

پرویز قاسمی؛ عزت کرمی؛ رضا طالبی