کلیدواژه‌ها = پروتئین دانه
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و آبشویی نیترات در کشت سویا تحت تأثیر انواع کود و تداخل علف‌های هرز

دوره 12، شماره 43، زمستان 1399، صفحه 35-45

محمود رمرودی؛ جواد محمودی؛ مهدی دهمرده؛ محمد گلوی


2. بررسی واکنش دو رقم نخود (Cicer arietinum L.) به کاربرد کودهای مختلف زیستی و شیمیایی

دوره 11، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 111-125

چنور عادلی؛ بابک پاساری؛ اسعد رخزادی


4. مقایسه کارایی کودهای زیستی نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی رقم پیشتاز گندمTriticum) (aestivum

دوره 10، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 11-22

وحید روزبهانی؛ امین فرنیا؛ امین فتحی