کلیدواژه‌ها = آزوسپیریلوم
تعداد مقالات: 2
2. اثر باکتری‌های محرک رشد گیاهی بر رشد و عملکرد غده‌های بذری حاصل از کاشت مینی‌تیوبر سیب‌زمینی

دوره 12، شماره 40، بهار 1399، صفحه 225-238

سعید حکم علی پور؛ مهدی پناهیان؛ یعقوب راعی؛ داود حسن پناه