کلیدواژه‌ها = تخصیص
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و زراعی ارقام گندم (Triticum aestivum)

دوره 11، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 202-216

علی بزرگی حسین آباد؛ فرزاد مندنی؛ محسن سعیدی؛ حسن حیدری؛ علیرضا باقری