کلیدواژه‌ها = کارایی علف‌کش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارآیی علف‌کش جدید مایستر پاورادی در کنترل علف‌های‌ هرز ذرت دانه‌ای در منطقه مغان

دوره 10، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 131-139

پرویز شریفی زیوه؛ قربان دیده باز مغانلو