کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 37
2. تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر گیاه مرزه در شمال خوزستان

دوره 10، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 23-33

عذرا یزدی؛ شیما علایی؛ حسن رحمانی


3. بررسی اثرات کودهای بیولوژیک نیتروکسین و تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی( Mentha piperita)

دوره 10، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 34-42

عزیزاله خیری؛ رقیه باباخانی؛ محسن ثانی خانی؛ فرهنگ رضوی


4. ارزیابی اثر سولفات ‌پتاسیم بر غلظت کلروفیل و شاخص‌ تحمل به تنش‌ خشکی ژنوتیپ ماش در خوزستان

دوره 10، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 68-78

ناصر ظریفی نیا؛ حسین فرزادی؛ محمد خرمیان


5. مدل‌سازی رشد و عملکرد گندم پاییزه در استان همدان

دوره 10، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 186-199

سهیلا قاسمی مهام؛ بنیامین ترابی؛ امیر دادرسی


6. تاثیر تیمارهای مختلف کودی بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه روناس در شرایط شور

دوره 10، شماره 32، بهار 1397، صفحه 189-198

محمد جواد روستا؛ حسین زینلی؛ مصطفی میراب زاده اردکانی


9. تأثیر حذف گل آذین و اندازه غده بذری بر شاخص سطح برگ و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)

دوره 9، شماره 31، زمستان 1396، صفحه 172-181

علی نصراله زاده اصل؛ عطیه پاشاپور خویی


12. اثر فاصله ردیف کاشت بر کمیت و کیفیت عملکرد برخی ارقام رشد محدود و نامحدود لوبیا (Phaseolus vulgaris) در شرایط اقلیمی گیلان

دوره 9، شماره 29، تابستان 1396، صفحه 136-145

نوید کاظمی طاسکوه؛ معرفت مصطفوی راد؛ محمد حسین انصاری


13. بررسی فاکتورهای محیطی اثرگذار بر عملکرد کمی و کیفی آویشن دنایی (Thymus daenensis) در شرایط رویشگاهی و مزرعه‏ای

دوره 9، شماره 29، تابستان 1396، صفحه 195-203

لیلی صفایی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ داوود افیونی


14. تاثیر آبیاری تکمیلی و محلول پاشی آهن بر ژنوتیپهای نخود در کرمانشاه

دوره 8، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 103-113

مهدی روزرخ؛ مریم محمدی


15. اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در غرب استان گلستان

دوره 8، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 150-161

حسین تمرتاش؛ ابوالفضل فرجی؛ زهرا عربی؛ هدیه مصنعی


18. تاثیر کود ورمی کمپوست و سپراتور بر عملکرد گندم

دوره 8، شماره 24، بهار 1395، صفحه 172-183

سید حسین محمودی نژاد دزفولی؛ علیرضا پاک نژاد؛ سید احمد کلانتر احمدی


20. تاثیر سطوح نیتروژن و فسفر بر عملکرد تر و خشک برگ و سرشاخه و اسانس برازمبل

دوره 7، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 178-189

سید رضا جعفری؛ مجید نیکخواه؛ غلام رضا زارعی؛ عباس زارع زاده


21. اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد دانه و صفات موثر بر عملکرد چند هیبرید ذرت علوفه‌ای

دوره 7، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 48-65

مریم حاجی بابائی؛ فرهاد عزیزی


22. اثر خشکی موضعی ریشه و کاربرد سولفات روی و پتاسیم برکارآیی مصرف آب درذرت

دوره 7، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 78-88

حمید رضا ابراهیمی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ شهرام لک؛ احمد نادری؛ عادل مدحج


24. تأثیر تنش شوری و کاربرد قارچ درون‌زی ریشه Piriformospora indicaبر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم

دوره 7، شماره 20، بهار 1394، صفحه 67-79

سمیه حاجی نیا؛ محمدجواد زارع؛ ابراهیم محمدی گل تپه


25. کنترل مکانیکی علف های هرز ذرت با تاکید بر کاهش دوز مصرفی علف کش

دوره 7، شماره 20، بهار 1394، صفحه 128-139

آرش روزبهانی