کلیدواژه‌ها = ذرت
تعداد مقالات: 13
2. بررسی مصرف تلفیقی کودهای شیمیایی و زیستی در هیبریدهای ذرت دانه ای (Zea mays L.)

دوره 9، شماره 31، زمستان 1396، صفحه 107-114

فاطمه نورکی؛ مجتبی علوی فاضل؛ احمد نادری؛ ابراهیم پناهپور؛ شهرام لک


4. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای تحت تأثیر تاریخ کاشت و رقم در کشت زمستانه

دوره 9، شماره 29، تابستان 1396، صفحه 125-135

حمید نجفی نژاد؛ محمد علی جواهری؛ سید ذبیح الله راوری


5. اثر روش های متفاوت آبیاری و پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد و بهره وری آب ذرت (Zea mays L.)

دوره 8، شماره 24، بهار 1395، صفحه 35-48

فیاض آقایاری؛ فاطمه خلیلی؛ محمد رضا اردکانی


6. اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد دانه و صفات موثر بر عملکرد چند هیبرید ذرت علوفه‌ای

دوره 7، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 48-65

مریم حاجی بابائی؛ فرهاد عزیزی


7. اثر خشکی موضعی ریشه و کاربرد سولفات روی و پتاسیم برکارآیی مصرف آب درذرت

دوره 7، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 78-88

حمید رضا ابراهیمی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ شهرام لک؛ احمد نادری؛ عادل مدحج


8. بررسی اثر اختلاط علف‌کش‌های متداول و جدید بر کنترل علف‌های هرز ذرت دانه‌ای رقم 647

دوره 7، شماره 20، بهار 1394، صفحه 80-97

سمیه اسفندیاری؛ فرخ دین قزلی؛ منصوره معینی


9. تاثیر پرایمینگ بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت هیبرید SC704 در شرایط تنش شوری وخشکی

دوره 5، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 13-25

نسیم مسرت؛ عطا الله سیادت؛ مهران شرفی زاده؛ بهنام حبیبی خانیانی


11. ارزیابی تأثیر هورمون اکسین و جیبرلین بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای

دوره 5، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 26-35

محمد صادق کشاورزی؛ برمک جعفری حقیقی؛ علیرضا باقری


12. اثرات تغذیه بهینه پتاسیم و مدیریت های مختلف آبیاری بر کاهش مصرف آب ذرت

دوره 5، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 45-58

عبدالله ولی فر؛ غلامرضا معافپوریان؛ محمد سعید تدین؛ غلامرضا اشرف منصوری