کلیدواژه‌ها = نیتروژن
تعداد مقالات: 16
2. اثر منبع و مقدار مصرف پتاسیم بر ویژگی‌های کیفی چغندر قند رقم ارس در شرایط آبیاری کامل و محدود

دوره 10، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 97-108

مهدی مهراندیش؛ متین جامی معینی؛ محمد آرمین


3. بررسی تأثیر سطوح مختلف کود از منابع مختلف بر عملکرد و کیفیت دانه ذرت شیرین

دوره 10، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 79-89

محمد جواد فریدونی؛ عیسی مقصودی؛ علی مجاب قصرالدشتی؛ یعقوب بهزادی


4. تأثیر کودهای مختلف بر ویژگی‌های اگروفیزیولوژیکی و تراکم علف هرز ذرت

دوره 10، شماره 32، بهار 1397، صفحه 198-214

احسان اله زیرعلی؛ رحیم ناصری؛ امیر میرزایی؛ امین فتحی؛ فرشته دارابی


5. تاثیر کولتیواسیون و زمان مصرف نیتروژن بر عملکرد و کنترل علف‌های هرز در سیب‌زمینی رقم سانته

دوره 9، شماره 31، زمستان 1396، صفحه 182-192

منیژه شمسی؛ شهاب خاقانی؛ صنم صفائی چائی کار؛ محمد علی مشیدی؛ زهرا رفیعی کرهرودی؛ محمود اسلامپور


9. تأثیر تغذیه تلفیقی کودهای شیمیایی و دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره

دوره 8، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 127-138

مرجان قنبری؛ محمد میرزاخانی؛ سیدامیرفرید هاشمی


13. تأثیر منابع کودهای نیتروژنه و مقادیر مختلف روی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط شور‌

دوره 7، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 20-33

محمد آرمین؛ جواد اسماعیل نیا


15. اثر نیتروژن و تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن

دوره 5، شماره 12، بهار 1392، صفحه 85-94

فتانه ایزدی؛ علیرضا باقری؛ حمیدرضا میری


16. بررسی تاثیر علف‌های هرز C3 و C4 و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و ماده خشک آفتابگردان

دوره 4، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 14-24

مجتبی نصیری نژاد؛ علیرضا باقری؛ عبدالرضا جعفری