کلیدواژه‌ها = فسفر
تعداد مقالات: 4
1. اثر کود گوگرد و تیوباسیلوس بر صفات کیفی و غلظت عناصر غذایی سیب زمینی

دوره 9، شماره 29، تابستان 1396، صفحه 113-124

فرهاد گلمرادی مرنی؛ مرتضی برمکی؛ محمد صدقی؛ محمدجواد فیروزی


3. تاثیر قارچ میکوریزاییِ Glomus intraradices بر غلظت عناصر غذایی در نهال های نارنج و بکرایی

دوره 9، شماره 28، بهار 1396، صفحه 168-176

یعقوبعلی کرمی؛ محمد مهدی فقیهی؛ یعقوب حسینی؛ رمضان رضازاده؛ علی شهریاری


4. تأثیر تغذیه تلفیقی کودهای شیمیایی و دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره

دوره 8، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 127-138

مرجان قنبری؛ محمد میرزاخانی؛ سیدامیرفرید هاشمی